آن پادشاه اراجیف بی‌بنیان، آن که دارد آب بینی بیکران، آن بی‌قواره‌ی ملنگ آویزان، آن که زلفش همچو بینگول سر بادمجان، آن که در روحش بود دو سه تُن سیمان، آن که دارد سبیل فرفری و پیچان، آن که باشد شصت پایش در دهان، شیخنا، مولانا صاحب کلنگستان، کلنگ همساده‌ی مهربان، از جمله نویسندگان گم‌نام زمانه‌اش بود.

kolang

  • بازدید : ۱۰۴۱